Repetitivita

Aspekt bez kterého by snad ani nešel vnímat časoprostor. Hudba, vesmír, příroda - to vše podléhá opakujícímu se dynamickému řádu. Fenomény jako dřevěný masiv, ledovce nebo geologické vrstvy jsou obrazové knihy, jejichž kultivovaná vizuálně informační hodnota zrála v čase v závislosti na rytmu otáčivého pohybu. Vrstevnatý zápis je formován okolnostmi, které ho doprovázely, a tím zobrazuje příběh vlastní minulosti.
   Obsahem mé práce je imaginační hloubka této podstaty. Parafrázuji tento cyklický proces tvoření a jeho generativitu narušuji svou fyzickou přítomností. Otáčející se dílo je exponováno zápisu vrstvení polyrytmického kapání černé a bílé barvy. Snažím se tak uměle imitovat výše popsaný jev ve prospěch vzniku uměleckého díla zrajícího v časoprostoru. Velkého díla, jenž je formováno fyzikálními zákonitostmi tohoto světa, rytmem, vlastnostmi zvoleného média, a zároveň otiskem mé vlastní existence.